HỆ THỐNG PHÒNG THU VIỆT

HỆ THỐNG PHÒNG THU VIỆT ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG ĐỂ KẾT NỐI TẤT CẢ CÁC PHÒNG THU ÂM CỦA NHỮNG HỌC VIÊN ĐÃ RA NGHỀ THUỘC KHOÁ HỌC CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI. NHẰM MỤC ĐÍCH MANG LẠI NHỮNG PHÒNG THU ÂM CÓ CHẤT LƯỢNG CAO VỚI MỨC GIÁ HỢP LÝ NHẤT CHO NHỮNG ANH CHỊ EM YÊU CA HÁT TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC.

DỰ KIẾN SẼ PHỤC VỤ CHÍNH THỨC VÀO NGÀY 07/07/2022.